Regulamin


Na tej stronie znajdują się dwa regulaminy. Regulamin konkursów i niżej regulamin serwisu artjust.pl

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ART.JUST.- PO PROSTU SZTUKA

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursów znajdujących się na stronie www.artjust.pl
jest ART.JUST.- PO PROSTU SZTUKA SP.Z.O.O.
2. Partnerami konkursu są muzea, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia,
które wspierają działania Organizatora.
3. Celem konkursu jest popularyzacja kultury i sztuki oraz zachęcanie każdej
osoby do odwiedzania muzeów.
4. Do konkursu może przystąpić każdy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma
ograniczenia wiekowego.
5. Konkursy są organizowane w różnych terminach i o różnej tematyce i nie są
organizowane regularnie.

§2 Organizacja konkursu

 1. Przesłanie zadań konkursowych odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej
www.artjust.pl, raczej że
podana jest inna informacja przy ogłaszaniu konkursu lub na plakacie
konkursowym.
2. Zadanie konkursowe może stanowić :
- uzbieranie największej ilości głosów, komentarzy lub udostępnień pod ciekawostką
dodaną przez siebie;
- odpowiedź na pytanie konkursowe;
- praca plastyczna;
- praca fotograficzna;
- inne techniki podane przy ogłaszaniu konkursu lub na plakacie konkursowym.
3. Zadanie konkursowe musi być przesłane w formie elektronicznej.
4. Zadanie konkursowe może być przesłane indywidualnie, lub zespołowo. W
przypadku, gdy zadanie konkursowe zostało wykonane przez kilka osób należy
wskazać kierownika zespołu.
5. Zadanie konkursowe może być zgłaszane do konkursu tylko jednokrotnie.
6. Każdy może zgłosić nieograniczoną ilość zadań konkursowych.
7. Uważa się, że uczestnik konkursu zgłaszający swoją pracę konkursową:
- zaakceptował warunki regulaminu konkursów organizowanych przez ART.JUST.-PO PROSTU SZTUKA , 

- zaakceptował warunki regulaminu serwisu ART.JUST.-PO PROSTU SZTUKA, 
- posiada prawa autorskie do swojego zadania konkursowego,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na
udostępnianie tych danych Partnerom,
- wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od
ART.JUST. – po prostu sztuka,
- wyraża zgodę na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony www.artjust.pl
lub fanpage www.facebook.com/poprostusztuka,
8. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów
prawnych
9. Ostateczny termin nadsyłania zadań konkursowych jest podany przy ogłaszaniu
konkursu lub na plakacie konkursowym.

§3 Zasady przyznawania nagród

1. Informacja na temat nagród i ich fundatorów jest zawsze
podana przy ogłaszaniu konkursu lub na plakacie konkursowym.
2. Informacja ile będzie przyznanych nagród w danym konkursie jest zawsze
podana przy ogłaszaniu konkursu lub na plakacie konkursowym. Jeżeli nie ma informacji
to jest jednoznaczne z tym, że jest przyznawana jedna nagroda.
3. Kapituła Konkursowa złożonych zadań konkursowych składać się będzie z dwóch
przedstawicieli ART. JUST.-po prostu sztuka.
4. Złożone zadania konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na
podstawie następujących kryteriów:
- złożoność zadania konkursowego
- czy zadanie jest wykonane prawidłowo i zgodnie ze wskazaniami organizatora,
- wymiar estetyczny.
5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
7. W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi
zespołu.
8. Lista zwycięzców/ zwycięzcy każdego konkursu zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.artjust.pl do
dwóch tygodni po zakończeniu konkursu.
9. Zwycięzca po ogłoszeniu wyników konkursu powinien zgłosić do organizatorów poprzez
wysłanie wiadomości na fanpage: www.facebook.com/poprostusztuka
lub poprzez zakładkę ,,kontakt” na stronie www.artjust.pl
10. Dane osobowe zwycięzcy, które należy podać po ogłoszeniu wyników nie będą gromadzone przez stronę serwis i będą
służyły tylko i wyłącznie do przesłania nagrody konkursowej.
11. W przypadku kiedy okaże się, że uczestnik konkursu nie posiada praw
autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej wówczas uczestnik lub opiekun prawny
uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

§4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.artjust.pl/post/regulamin.html
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu/konkursów
bez podania przyczyny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN SERWISU ART.JUST.-PO PROSTU SZTUKA 

1. Właścicielem serwisu jest ART.JUST.-PO PROSTU SZTUKA SP.Z,O.O.
2. Użytkownik zamieszczając materiały zdjecia, filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie i prawa do publikacji w/w materiałów, a także jest świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w nim materiałów. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeżeli uważasz, że materiał znajdujący się w serwisie www.artjust.pl łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt do administracji serwisu.
4. Zamieszczając materiały w serwisie użytkownik przekazuje właścicielowi nieodpłatną, niewyłączną licencję, obejmującą wykorzystywanie tychże materiałów dla potrzeb serwisu www.artjust.pl , co jest równoznaczne ze zrzeczeniem się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu w momencie ich wykorzystania (tzn. kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, mocyfikacji) w celu promocji oraz reklamy serwisu. Nieodpłatna, niewyłączna licencja obejmuje również wykorzystywanie przez właściciela serwisu materiałów publikowanych w serwisie na innych stronach oraz social media należących do właściciela serwisu np: www.facebook.com/poprostusztuka.
5. Właściciel serwisu może odmówić emisji materiałów, gdy zostanie zakwestionowany ich stan prawny lub są słabej jakości.
6. Właściciel serwisu ma prawo modyfikować i usuwać wszystkie wpisy znajdujące się na stronie www.artjust.pl 

Do góry
Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt do administracji serwisu
Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych